Voor Speedy-Systems (met als 2e handelsnaam Speedy-Networks) is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens die wij nodig hebben voor (of het verbeteren van) onze dienstverlening worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Hierbij houden wij ons aan netjes aan de eisen die de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 stelt. Speedy-Systems te Angeren is de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Om deze pagina op te slaan of te printen kan je gebruik maken van de knoppen die in de werkbalk van je browser zijn opgenomen.


Vastleggen en verwerking van gegevens

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Speedy-Systems in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Bij bepaalde onderdelen van onze online diensten moet u zich bijvoorbeeld eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij onder andere uw (gebruikers-)naam, NAW-gegevens, telefoonnummer, profielfoto, e-mailadres, IP-adres, geboortedatum, factuuradres, betalingsgegevens en geslacht. Wij gebruiken uw persoonsgegevens indien nodig voor: de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten; relatiebeheer; product- en dienstontwikkeling; het bepalen van strategie en beleid; zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Speedy-Systems, haar relaties en haar medewerkers. Persoonsgegevens worden zeker niet verstrekt aan derden. U kunt zelf vragen om wijziging of verwijdering van eventuele gegevens, neem in geval van vragen of twijfel HIER contact met ons op.

Doeleinden van gebruik

Bij het bezoeken van de website of webshop zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken vaneen specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’, om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Beveiliging van persoonsgegevens en wachtwoorden

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle persoonlijke informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd tijdens een eventuele registratie. Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen waardoor noch wij zelf, noch buitenstaanders ze kunnen achterhalen.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

U kunt hiervoor per e-mail contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.”>info@speedy-systems.nl

Klikgedrag, E-Mail en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. Deze statistieken zijn absoluut geen geheim, en openbaar in te zien op bijvoorbeeld https://speedysystems.nl/usage. Als u een contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer of apparaat. Wij gebruiken enkel cookies om u te herkenen bij een volgend bezoek. Wij zullen nooit identificeerbare informatie delen! Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van onze website geen cookies ontvangt. Het enige wat voor ons zichtbaar is via de zogeheten ’tracking cookie’ is uw IP-adres in combinatie met de bezochte pagina’s op onze website, evenals de tijd dat u heeft doorgebracht op deze pagina’s. Wij maken dus alleen gebruik van cookies voor onze website statistieken en social media plugins.

Klachten en meldingen

Klagen mag! Onze medewerkers werken zorgvuldig samen met u aan uw vragen en proberen deze vragen naar tevredenheid op te lossen.Toch kan het soms verkeerd gaan. Zij kunnen fouten maken, naar uw mening onvoldoende zorgvuldig zijn, niet de juiste dingen doen, te veel praten, te weinig praten of onplezierig met u omgaan. Daarover praten met de medewerker zelf kan vervelend voor u zijn. Neemt in dat geval alstublieft contact op met de eigenaar van Speedy-Systems (Erik Arends).

We komen hier in goed overleg altijd uit. Loop er niet mee rond, maar zeg het ons.
Dat is geen klikken of zeuren. U brengt de medewerker(s) niet in de problemen, maar helpt hem/haar en ons mee om de kwaliteit van ons werk te verbeteren.

Wij willen graag tevreden klanten. Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken. Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen deze 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring

Speedy-Systems kan deze privacy policy eenzijdig wijzigen en daarmee automatisch alle vorige versies laten vervallen. We adviseren je daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan. De laatste wijziging van dit document is gedaan op zondag 20 mei 2018.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u schriftelijk richten aan:

Speedy-Systems
Prins Hendrikstraat 25 (achterkant)
6687 BE Angeren